COVID 19 - Up date 9 juni 2021.

UITVAARTPLECHTIGHEDEN


1. Een maximum van 100 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij uitvaartceremonie in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn;

2. Een maximum van 200 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij het bezoek aan een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie.

In beide situaties - 1 en 2 - moeten een aantal minimale regels nageleefd worden, die in de richtlijnen zijn opgenomen:


1° de uitbater of organisator informeert de aanwezigen tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
2° een afstand van 1,5 meter tussen elke groep van vier personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld), wordt gegarandeerd;
3° het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
4° de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten;
5° de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
6° de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7° de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
8° fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van een groep van vier personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend) of van eenzelfde huishouden;
9° bij blootstelling van het lichaam tijdens begrafenissen en crematies dient een afstand van 1,5 meter gerespecteerd te worden ten opzichte van het blootgestelde lichaam.

 

3. Een zittend publiek van max 200 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegerekend, mag binnen aanwezig zijn op de uitvaartceremonie mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid;


4. Een publiek van maximum 400 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegerekend, mag buiten aanwezig zijn op de uitvaartceremonie mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

 KOFFIETAFELS

 Koffietafels zijn toegelaten volgens de regels die gelden voor de horeca en die in de richtlijnen zijn hernomen:

1° de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
2° de uitbater organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten;
3° de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
4° de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
5° de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
6° de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd;
7° een maximum van vier personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden;
8° enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
9° elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten, onder voorbehoud van de bepalingen onder 11° en 12°;
10° de klanten en personeelsleden dragen een mondmasker of elk ander alternatief in stof overeenkomstig artikel 25;
11° buffetten zijn toegestaan;
12° er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken;
13° de openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 23.30 uur;
14° indien het een open terras betreft, is minstens één volledig zijde van het terras te allen tijde geopend en dient het een voldoende ventilatie te verzekeren;
15° tenzij het een open terras betreft, mag het geluidsniveau 80 decibels niet overschrijden.

Tenzij het een open terras betreft, is per afgescheiden receptie of banket een groep van maximum van 50 klanten toegelaten.

 Zorgzaam en verantwoordelijk ondernemen daar gaan wij steeds voor.